Frugthave Næsgaard

Næsgaard

luftfoto set fra vejen

"Næsgaard" er oprindeligt en trelænget bindingsværksgaard, som gennem tiden har gennemgået mange forandringer.

Vinmarken er de lange rækker til højre for laden ved stuehuset. Frugthaven med primært æbletræer er ud mod vejen. Vi har løbende plantet flere frugttræer, både flere æbler og også pærer og blomme.

Laden og stuehuset, set fra vejen. Stuehuset er sammensat af det gamle og det tilbyggede fra 2005.

Det ældste er i 60'erne skalmuret udenpå det oprindelige bindingsværk. Vi påbegyndte omkring 2004 en vedvarende ombygning / opdatering / tilbygning af "Næsgaard"s bygninger og udenomsarealer.